top of page

BİREYSEL MINDFULNESS KOÇLUK SEANSLARI

KEŞFETMEK

Koçluğun odak noktası, danışanın potansiyelini keşfetmesi ve kendi gücüyle buluşmasıdır.

Potansiyelimizi bildiğimizde niyetlerimize, hedeflerimize ve dileklerimize giden yolda daha kararlı adımlarla ve kolaylıkla ilerleriz. Koç, bu yol boyunca danışanı destekler. Bu süreçte koç ve danışan arasında planlı ve profesyonel bir ilişki kurulur.

Mindfulness koçluk ekolü, mindfulness ve yaşam koçluğu uygulamalarını bir araya getirir. Danışanın hayatında bakmak istediği alanlarda farkındalık kazanması sağlanır. Bunun için görüşmelerde mindfulness pratikleri de uygulanır.

Mindfulness koçluğunun amacı, danışanların kendi benzersiz ifadelerini bulması ve yaşamlarını kendi özgün benliklerini ortaya koyarak sürdürmesidir.

 

KOÇLUK SEANSLARINA İHTİYACIN VAR MI?

• Kendini tanımak istiyorsun musun?

• Yaşam amacını bulmak istiyorsun musun? 

• Yaşam kaliteni arttırmak istiyor musun?

• Hayatında denge kurmakta zorlanıyor musun?

• Ulaşmak istediğin bir hedefin var mı?

• Sürekli geçmişte ya da gelecek de yaşayıp şimdiki anı ıskalıyor musun?

• Stres yönetiminde zorlanıyor musun? 

• Zaman yönetimi ve öncelikleri belirlemede sorun yaşıyor musun?

• Karar vermede zorlanıyor musun?       

• Kişisel dönüşüm arayışında mısın?

Eğer bu sorulardan bir veya birkaçına cevabın "evet" ise koçluk sana ihtiyacın olanı verecektir.

Holding Hands
bottom of page